TR | ENG

ABOUT US

İnovasyon Yönetimi Nedir, Neden Gereklidir?

İnovasyon Yönetimi, inovasyon faaliyetlerinin sistematik metotlarla yürütülmesi için kullanılan bir yönetim sistemidir.

Yaratıcılık, çoğunlukla inovasyon için temel unsurlardan biri olarak görülür. İnovasyonun gerçekleşmesi için yaratıcı bir fikre ve bu fikri hayata geçirebilecek faaliyetleri yürütme yetkinliğine ihtiyaç vardır. Bu faaliyetlerin çıktısı olan inovasyon ise firmanın sunduğu ürünlerde, hizmetlerde ve/veya iş süreçlerinde belirgin iyileşmeler ve farklılaşmalar olarak ortaya çıkar.

Bu bakış açısı ile inovasyonu “Bir kurum içerisindeki yaratıcı fikirlerin başarıyla hayata geçirilmesi” olarak tanımlayabiliriz. Bir kuruluşta yer alan yaratıcı bireyler ve gruplar inovasyon için bir kritik başlangıç unsurudur, ancak başarılı ve tekrarlanabilir inovasyon faaliyetleri için bir yönetim sistemine ihtiyaç vardır.

Her gün artan rekabet koşullarında, dünyadaki tüm KOBİ’ler mevcut rekabet stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda, KOBİ’lerin büyümek ve artan rekabetle başa çıkabilmek için izleyebilecekleri en etkili yol olarak inovasyon ön plana çıkmaktadır.Kalite yönetimi, maliyet düşürme teknikleri gibi geleneksel yönetim yaklaşımlarının artan rekabet koşullarında pek faydalı olmadığı düşünülecek olursa, bir firmanın sürekli olarak inovasyon yapabilme yeteneği, anahtar rekabet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnovasyonun, yalnızca Ar-Ge ile ilişkilendirmesi, bununla birlikte ortaya çıkan başarılı inovasyon çalışmalarının çoğu zaman tesadüfen olması, KOBİ’ler nezdinde inovasyonun yönetilmesi mümkün olmyan bir unsur olarak algılanmasına yol açmıştır. Ancak çalışmalar göstermiştir ki inovasyon yalnızca Ar-Ge konusunda uzmanlaşmaya bağlı değil, inovasyon fikirlerinin oluşmasını sağlayacak çevresel koşullara da bağlıdır. Bu bağlamda, başarılı inovasyon hedef odaklı ve sistematik şekilde ayrılmış kaynaklar ve iyi planlanmış görevler, faaliyetler ve süreçlerin bir çıktısıdır. İnovasyon süreçlerini sistematik olarak yöneten, sürekli inovasyon çıktıları üretecek şekilde organizasyonel ve yapısal gereklilikleri yerine getiren firmalar, bu alanda sürdürülebilir bir başarı yakalayabilmektedirler.


INNOVIST Projesi Hakkında: 

INNOVIST (INcreasing the InNOVation Management Capacity of SMEs in ISTanbul), Türkiye ekonomisinin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerini artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan bir projedir.

2018 yılı sonuna kadar yürütülecek olan bu proje ile, bünyelerinde inovasyon faaliyetleri gerçekleştiren ancak bu faaliyetleri bir sistematik içerisinde yönetmek için yeterli bilgiye ve/veya yetkinliklere sahip olmayan, potansiyel sahibi KOBİ’lere inovasyon süreçlerini daha iyi yönetmeleri konusunda destek sağlayarak, potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında hizmet verilen firmalara, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve CEN/TS 16555-1 İnovasyon Yönetimi Standardı ile uyumlu olan (“IMP3rove”, “smE-MPOWER” gibi) metodolojiler kullanılarak bir mevcut durum analizi yapılmakta ve bu analizin çıktıları bir rapor olarak sunulmaktadır. Firma ile belirlenen öncelikler çerçevesinde kısa ve orta vadede bir yol haritası oluşturularak, firmanın gelişmeye açık noktalarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak iç ve dış aktörler tanımlanmaktadır. Firmanın yol haritasını takip ederken yaşayabileceği olası sorunları çözebilmek ve çalışmayı başarıya ulaştırabilmek adına, ilgili faaliyetler INNOVIST uzmanları tarafından süreç boyunca takip edilmektedir.

Copyright © 2016 | INNOVIST - Sabancı University