TR | ENG

Başvuru Formu

İnovasyon Yönetim Kapasitesi Değerlendirme Başvuru Formu

1. Başvuran Firmanın

Ünvanı : *
Adresi : *
Toplam Çalışan Sayısı : *
Toplam Satışları (son yılın cirosu) : *
İnternet Sitesi : *
Kuruluş yılı : *
Sektörü ve üretilen ürünler : *

2.Firmanın En Üst Düzey Yöneticisinin

Ad ve Soyadı : *
Ünvan / Görev : *
E-posta : *
Telefon : *

3. Çalışmayla İlgili Firma İrtibat Kişisinin

Ad ve Soyadı : *
Ünvan / Görev : *
E-posta : *
Telefon : *

Firmanıza bu hizmetin uygulanmasını neden istiyorsunuz?

Firmanızın inovasyon alanındaki çalışmalarını ve inovasyona yönelik firmanın genel görüşlerini belirtebilirsiniz.: *
Copyright © 2016 | INNOVIST - Sabancı Üniversitesi